Đảng bộ Tổng Cty IDICO – CTCP: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

.
(Xây dựng) - Ngày 10/01, tại Tổng Cty IDICO - CTCP, Đảng bộ Khối Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”. Đây cũng là đợt sinh hoạt toàn Đảng bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

-->

(Xây dựng) - Ngày 10/01, tại Tổng Cty IDICO - CTCP, Đảng bộ Khối Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”. Đây cũng là đợt sinh hoạt toàn Đảng bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


Ông Nguyễn Văn Đạt – Tổng Giám đốc Tổng Cty IDICO - CTCP tặng hoa chúc mừng ông Ninh Mạnh Hồng.

Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Xuân Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối và toàn thể Đảng viên của 11 Chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng Cty IDICO - CTCP.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ninh Mạnh Hồng – Bí thư Đảng uỷ Tổng Cty IDICO – CTCP.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ninh Mạnh Hồng – Bí thư Đảng uỷ Tổng Cty IDICO - CTCP khẳng định: Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đảng cấp trên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tổng Cty IDICO - CTCP.

Bên cạnh đó, đồng chí Ninh Mạnh Hồng cũng cho biết: Năm 2018, Tổng Cty IDICO thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, chính thức chuyển đổi sang mô hình CTCP.

Dù có sự thay đổi lớn nhưng các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch về cơ bản Tổng Cty IDICO - CTCP đã hoàn thành, phát triển ổn định, có mức tăng trưởng, đây là tiền đề để IDICO tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019.

Để có kết quả như vậy thì phải có sự cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên và lãnh đạo các đơn vị cũng như sự chỉ đạo quyết liệt các cấp, đặc biệt là vai trò của Đảng bộ Tổng Cty.

Năm 2019, cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh thì Tổng Cty IDICO - CTCP vẫn tiếp tục thực, hoàn thành công tác cổ phần hóa. Vì vậy, đối với Đảng bộ IDICO cần phải có giải pháp, chương trình hành động, định hướng phù hợp với mô hình mới của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Đảng bộ Tổng Cty IDICO – CTCP, doanh thu năm 2018 của Tổng Cty IDICO - CTCP gần 5.798 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế đạt 647 tỷ đồng (đạt 129% kế hoạch, đạt 117% so với cùng kỳ); Trong năm 2018, IDICO đã thực hiện đầu tư 25/34 dự án với tổng giá trị đầu tư thực hiện là 2.210/3.127 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch năm, đạt 134% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, Đảng bộ Tổng Cty IDICO - CTCP có 237 đồng chí thuộc 11 Chi bộ, trong đó có 214 Đảng viên chính thức và 23 Đảng viên dự bị.

Mặc dù Tổng Cty IDICO đã chuyển sang mô hình CTCP nhưng công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy Tổng Cty và các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc coi trọng đặc biệt là công tác tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên, người lao động trong Cty hiểu rõ và hưởng ứng, thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các quy định của Nhà nước về cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong giai đoạn mới. Do vậy trong thời gian qua, Đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động giữ vững đoàn kết nội bộ, tư tưởng ổn định, an tâm công tác, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Cty IDICO - CTCP luôn thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và quy chế dân chủ; Công tác vận động quần chúng và hoạt động của các đoàn thể...


Ông Nguyễn Phong Nhật khẳng định kết quả sau cổ phần hóa của IDICO là thành công nhất trong ngành Xây dựng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phong Nhật nhấn mạnh: Những kết quả sau cổ phần hóa của IDICO được xem là thành công nhất của các doanh nghiêp trong Ngành, không chỉ giá trị doanh nghiệp tăng lên mà sự ổn định của doanh nghiệp vẫn được duy trì.... góp phần lớn vào sự tăng trưởng của ngành Xây dựng.

Sau 9 tháng cổ phần hóa, vai trò lãnh đạo của Đảng vẫn bám sát nhiệm vụ chính trị, vẫn phát huy được vai trò nòng cốt của những hạt nhân chính trị tại doanh nghiệp, vai trò lãnh đạo của các Chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung của Tổng Cty và các đơn vị thành viên. Dù đã cổ phần hóa nhưng IDICO vẫn chú trọng công tác xây dựng Đảng, năm 2018 Đảng viên mới tại Đảng bộ IDICO chiếm 14% so với tổng số Đảng viên mới của toàn Đảng bộ Khối Bộ Xây dựng.

“Các Đảng viên đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt; nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết. Sau Hội nghị, các đơn vị triển khai ngay công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2018 và xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân”, ông Nhật nhấn mạnh.


Ông Nguyễn Xuân Ngọc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.

Cũng trong khuân khổ Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Ngay sau Hội nghị này, các Chi bộ Đảng cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, Đảng viên trong đơn vị mình để thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo…

Mai Thanh

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn