Người Trung Quốc mua nhà tại TP.HCM: Không có gì đáng ngại

.
Nguồn: doanhnhansaigon.vn