Nghịch lý ngoại thành ít cây xanh hơn nội thành

.
Nguồn: doanhnhansaigon.vn