Gỡ vướng cho các chung cư sai phạm trong việc giao đất

.
Nguồn: doanhnhansaigon.vn