Bị siết tín dụng, thị trường bất động sản vẫn có hy vọng

.
Nguồn: doanhnhansaigon.vn